Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

BIỂN ĐÔNG NGÀY NAY CHÚNG TA CẦN PHẢI LÀM GÌ

Đối với vấn đề biển Đông chúng ta phải luôn luôn "dĩ bất biến ứng vạn biến" và luôn nhớ Đảng và Nhà nước ta thực hiện phương châm: “4 tránh, 4 không”, “9K” và "4 giữ vững"

+ “4 Tránh”:
1. Tránh xung đột về quân sự,
2. Tránh bị cô lập về kinh tế,
3. Tránh bị cô lập về ngoại giao,
4. Tránh bị lệ thuộc về chính trị.

+ “4 Không”:
1. Việt Nam chủ trương không tham gia bất cứ liên minh quân sự.
2. Không liên kết với nước này để chống nước kia.
3. Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác.
4. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế

+ 9K là:
1. Kiên quyết,
2. Kiên trì,
3. Khôn khéo,
4. Không khiêu khích,
5. Kiềm chế
6. Không nổ súng trước
7. Không mắc mưu khiêu khích,
8. Không để nước ngoài lấn chiếm biển đảo
9. Không để xảy ra xung đột.+ 4 giữ vững là:
1. Giữ vững chủ quyền quốc gia.
2. Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển.
3. Giữ vững quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Trung.
4. Giữ vững ổn định chính trị trong nướ

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2020

 LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA


Ngày 30 tháng 8 năm 1965

“Đồng bào, cán bộ và bộ đội ta không được vì thắng lợi mà chủ quan, cần luôn luôn nâng cao cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”.Là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư khen đồng bào, cán bộ và bộ đội miền Bắc đã bắn rơi 500 máy bay Mỹ”, Người viết ngày 30 tháng 8 năm 1965, Báo Nhân dân đăng trên số 4167, ngày 31 tháng 8 năm 1965.

Đây là giai đoạn cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Nam bước vào giai đoạn mới; quân và dân miền Bắc quyết tâm đánh bại chiến dịch leo thang bắn phá miền Bắc bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ với thành tích bắn tơi 500 máy bay Mỹ.

Lời dạy của Bác có ý nghĩa rất lớn, không chỉ động viên, khen ngợi quân và dân miền Bắc mà còn nhắc nhở quân và dân hai miền Nam - Bắc phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, đoàn kết chặt chẽ, đồng tâm hợp lực, ra sức chiến đấu mạnh, sản xuất tốt, cảnh giác cao; đồng thời, phải coi trọng việc phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm để cùng nhau thi đua trong lao động sản xuất, trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Hưởng ứng lời dạy của Bác, toàn dân và toàn quân ta hăng hái chiến đấu đánh giặc lập công, tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, tạo động lực vật chất, tinh thần cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi.

Ngày nay, đất nước hòa bình, thống nhất, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, “phi chính trị hóa” quân đội nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Do vậy, học tập và làm theo lời dạy của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Học tập và làm theo lời dạy của Bác, tự hào với truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta phải thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng; tuyệt đối không bị động, bất ngờ; ra sức học tập, huấn luyện, rèn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu cao; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa...

 Ngày 30-8-1942, từ trong một trại giam của bọn quân phiệt Tưởng Giới Thạch tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Hồ Chí Minh nhờ Vương Tích Cơ, một người Trung Hoa có cảm tình với cách mạng Việt Nam, là người thường đem cơm thăm nuôi, chuyển một bức thư bí mật gửi Lê Quảng Ba, một thành viên Việt Minh đang hoạt động ở vùng biên giới để nối lại liên hệ với phong trào trong nước.

 Ngày 30-8-1947 (tức 15 tháng 7 Âm lịch), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi Hội Phật tử Việt Nam” với nội dung: “Nhân ngày lễ Phật rằm tháng Bảy, tôi kính cẩn cầu nguyện Đức Phật bảo hộ Tổ quốc và đồng bào ta, và tôi gửi lời thân ái chào các vị trong Hội Phật tử. Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ Cộng hòa, Hiến pháp ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, thì Phật giáo cũng phát triển một cách thuận tiện. Thế là: Nước có độc lập, thì đạo Phật mới dễ dàng mở mang... Đức Phật là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, muốn cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn Người phải hy sinh tranh đấu, diệt lũ ác ma. Nay đồng bào ta đại đoàn kết, hy sinh của cải xương máu, kháng chiến đến cùng, để đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Thế là chúng ta làm theo lòng đại từ đại bi của Đức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ. Trong cuộc kháng chiến cứu nước, đồng bào Phật giáo đã làm được nhiều. Tôi cảm ơn đồng bào, và mong đồng bào cố gắng thêm, cố gắng mãi, cho đến ngày trường kỳ kháng chiến thắng lợi, thống nhất độc lập thành công”.

 Ngày 30-8-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chia buồn tới thân nhân Bác sĩ Đuyboa (Dubois): “Được tin lão đồng chí Đuyboa vừa qua đời, tôi rất cảm động và thương tiếc. Suốt đời bác sĩ Đuyboa đã nêu tấm gương sáng của một nhà khoa học tiến bộ, một người chiến sĩ đấu tranh bền bỉ chống chủ nghĩa đế quốc, chống chính sách phân biệt chủng tộc, vì lý tưởng cao cả, hòa bình, tự do, bình đẳng và tiến bộ của loài người...”.

 Ngày 30-8-1964, báo Nhân Dân đăng bài “Mỹ đang thất bại” (bút danh Chiến Sĩ) điểm lại dư luận phương Tây nói về sự thất bại của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam và bài báo khẳng định: “Nếu đế quốc Mỹ tiếp tục khiêu khích, bắn phá nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì sẽ chịu số phận như thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ”.

 Ngày 30-8-1965, Bác gửi thư khen quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 500 máy bay Mỹ và nhấn mạnh: “Giặc Mỹ càng thua đau, càng giãy giụa, chúng còn nhiều âm mưu xảo quyệt và độc ác. Đồng bào, cán bộ và bộ đội ta không được vì thắng lợi mà chủ quan... Hãy phát huy truyền thống Cách mạng Tháng Tám vẻ vang, kiên quyết bảo vệ miền Bắc, hết lòng hết sức ủng hộ cách mạng miền Nam, đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn”.

 Ngày 30-8-1969, tình hình sức khoẻ của Bác diễn biến rất xấu. Buổi chiều, khi tỉnh lại, Bác hỏi Thủ tướng Phạm Văn Đồng về công việc chuẩn bị lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh và căn dặn: “Các chú nhớ phải bắn pháo hoa mừng chiến thắng để động viên tinh thần chiến đấu của nhân dân”. Bác còn hỏi han tình hình nước sông Hồng và nhắc nhở phải chú ý đề phòng lũ lụt...

LINH MỤC THỐI NÁT NGUYỄN DUY TÂN

 Linh mục Công giáo Nguyễn Duy Tân

Nay là giấy triệu tập chứ không còn là giấy mời nữa. Liên quan đến vụ án Xâm phạm An ninh Quốc gia.
Đi lại ngược lại ý Chúa, nguyện vọng của giáo dân, chống phá xuyên tạc đất nước. Tay sai cho ngoại bang phá hoại nền hoà bình dân tộc. Không bỗng dưng a Tân đen lại là một trong số Linh mục có hoạt động phức tạp nhất cùng ổ nhóm nhà thờ Thái Hà, giáo phận Vinh...nơi các anh hiện hữu đều sở hữu tư tưởng chống phá cực đoan. Tốt đời đẹp đạo tại sao các anh đi ngược lại lợi ích dân tộc đến vậy


Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

NGUYỄN ĐỨC CHUNG BỊ BẮT


Ngày 28/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

----

Một người hôm nay có thể là anh hùng, nhưng nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân, chỉ lo vun vén cho gia đình, cho họ hàng; dùng quyền lực để làm những điều sai trái, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể; núp bóng tập thể để lôi kéo, kéo bè, kéo cánh người cùng cánh; kiêu ngạo, tự cao, tự đại, tự mãn khi được cất nhắc vào những chức vụ, vị trí cao; tự cho mình là giỏi, là năng lực – thì chắc chắn trước sau sẽ thành tội đồ. Và trường hợp ông Nguyễn Đức Chung là điển hình của chủ nghĩa “Dĩ công vi tư”, tham lam quá độ.

Đây là bài học cảnh tỉnh của mỗi cán bộ đảng viên, hãy tự soi lại bản thân mình khi chưa muộn. Cảnh giới cao nhất của đạo làm quan không phải là lên xe xuống ngựa, trống giong cờ mở, kính thưa kính gửi, một dạ hai vâng mà chính là xóa nhòa khoảng cách với nhân dân; để khi nghỉ công tác về với nhân dân, về với láng xóm người ta còn tôn trọng. Nghĩ cho cùng: "Núi cao phải có đất bồi, núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?"

P/s: Đọc lại tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên thấy càng thêm thấm thía. Mà trong đó, điều căn cốt nhất theo Người là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, liên tục rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh triệt để xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng - mà khó lắm thay !

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

 CÁI TRÒ LỪA BỊP CỦA BỌN DÂN CHỦ
Sát Thát

Trong giới dân chủ, những tên như Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm… và gần đây cái tên Trịnh Bá Tư không có gì xa lạ. Giới dân chủ xôn xao, lôi kéo dư luận về chuyện tuyệt thực 20 ngày. Quả thật đây như là một trò hề chỉ làm cho người khác cười lên mặt bọn dân chủ mà thôi.

Được biết Trịnh Bá Tư (con trai Cấn Thị Thêu, kẻ mới bị công an Hòa Bình bắt giữ vì hành vi tuyên truyền chống nhà nước) đã tuyệt thực được….20 ngày. Tôi cho rằng, thông tin này được chính gia đình Tư tung ra, nhằm kéo vớt lại sự chú ý của dư luận, sau khi những thành viên chủ chốt của gia đình nhập kho và dư luận ít quan tâm tới các đối tượng này. Tất nhiên, kèm theo đó, là các lời khẩn cầu, van khóc để các tổ chức nước ngoài, bạn bè gần xa, bà con cuối phố ủng hộ vật chất cho gia đình dân chủ này.

Tin này có thật không? Với đám dân chủ là thật rồi. Các anh toàn tuyệt thực từ bữa sáng đến bữa trưa, xong từ bữa trưa đến bữa tối, tuyệt thực 20 ngày chứ 200 ngày cũng được. Và môn tuyệt thực này đã trở thành môn thể thao yêu thích của các nhà dân chủ ở Việt Nam.

Phải nói rằng, môn thể thao "tuyệt thực" đã khiến không ít nhà dân chủ trở nên nổi tiếng. Bùi Thị Minh Hằng tuyệt thực được 52 ngày, Lê Công Định sau hơn 20 ngày tuyệt thực tăng từ hơn 80 kg lên tới 92 kg... Trong khi ở ngoài, bạn bè các anh chị đều kêu gào: hãy trả tự do vô điều kiện, hãy đối xử công bằng với các tù nhân lương tâm;... nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, các anh vẫn béo tốt phây phây và không ai chết cả. Hay như Cù Huy Hà Vũ, nghe kể Cù Huy Hà Vũ khi tuyệt thực trong tù kiên quyết không ăn khẩu phần ăn hằng ngày của phạm nhân, nhưng vẫn ăn những thứ gia đình tiếp tế như bánh kẹo, sữa.... Sau thời gian tuyệt thực, anh này tăng lên đến 92 kg.

Cái trò mèo này lại tiếp diễn, trong khi chả anh quan tâm mà cứ ra sức gào lên. Đúng câu, "Tuyệt thực" theo kiểu rận chủ cơm rượu thịt ba bữa đều đều thì chả béo. Thế thì ai chả muốn hả?

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

 TRUYỀN THỐNG MỊ DÂN
Nguyễn Anh

Có thể bạn thừa biết những điều mà Mỹ luôn tự hào thực ra lại chả có chút gì đúng so với thứ tế cả thực ra chỉ cần đọc số liệu với cái đầu bình tĩnh là chúng ta sẽ thấy bức tranh ngược lại hoàn toàn.

1. Mỹ có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thực tế thì kinh tế Mỹ chủ yếu là dịch vụ (gần 80% GDP), trong đó chủ yếu là dịch vụ nội địa với giá rất cao. Nên nền kinh tế có con số GDP bị thổi phồng. Tính theo sức mua tương đương thì GDP Trung Quốc đã gần gấp rưỡi Mỹ. Các bạn có thể hiểu đơn giản là cũng đi cắt tóc, ở Mỹ giá gấp 10 lần Việt Nam, nên GDP cao lên, mà chất lượng cuộc sống chẳng khác gì nhau.

2. Mỹ là nước dân chủ (ý là dân làm chủ). Tuy nhiên, nếu bạn có 400 đô trong túi thôi là bạn đã giàu hơn 40% hộ gia đình Mỹ rồi. Và nếu bạn không nợ nần ai thì xin chúc mừng bạn, bạn đã giàu hơn 20% dân Mỹ. Thực ra Mỹ đang có một chế độ nô lệ hiện đại, dân chủ giả hiệu, phường chèo. 70% dân Mỹ làm việc cật lực chỉ để sống qua ngày.

Hệ thống chính trị Mỹ độc tài hạng nhất thế giới. Giai cấp thống trị chọn ra 2 diễn viên, rồi đem làm Game Show mua vui cho dân chúng. Bầu cử tổng thống Mỹ chỉ khác chương trình thi hoa hậu ở chỗ nó làm 4 năm một lần. Như thầy hay nói, bầu cử tổng thống Mỹ giống hệt như bạn chọn món ăn trên máy bay VN Airlines: Anh dùng cơm cá hay mì bò. Tuy nhiên những ai ngồi cuối máy bay có khi chỉ còn cơm cá.

3. Mỹ là nước bình đẳng, tự do. Hỡi ôi, những ngày vừa qua chắc đã chứng minh điều ngược lại hoàn toàn.

4. Mỹ là nước yêu hòa bình! Có lẽ không còn câu chuyện nào nực cười hơn. Sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến nay, quân đội Mỹ đã sát hại hơn 20 triệu người vô tội. Lẽ ra ở một đất nước chịu nhiều đau thương vì bom đạn Hoa Kỳ như Việt Nam thì người dân phải hiểu điều này hơn mới phải. Cũng may mắn cho loài người là đế quốc này đang trên đường sụp đổ. Châu Âu đang coi Trung Quốc như một ông trùm mới.

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

 HÃY NGỪNG HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG TRẺ EM!
Hoa Xuân

Đang trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp thì Giáo xứ Hà Lợi (Hà Tĩnh) lại lợi dụng những đứa trẻ để tổ chức làm lễ tại nhà thờ để cầu nguyện cho Đan viện Thiên An (Huế) đang khiến cho dư luận bức xúc và phản đối mạnh mẽ.

Đầu tiên, việc tụ tập đông người trong giai đoạn hiện nay là điều không nên làm bởi vì hành động này sẽ tạo điều kiện để lây lan bệnh dịch trong cộng đồng. Cũng có thể nói rằng hành động này đang phá hoại những nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Bên cạnh đó, việc lợi dụng những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học vào mưu đồ phá rối an ninh trật tự là hành động không thể chấp nhận, không thể tha thứ được. Sinh thời, Bác Hồ đã nói "Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” thế nhưng khi nhìn những gương mặt non nớt cầm những tờ băng rôn, biểu ngữ mà chúng không hiểu được nội dung mà cảm thấy xót xa.

Hành động mang những đứa trẻ này làm bia, làm tường để thực hiện các hành vi phá rối an ninh trật tự là một tội ác không thể tha thứ. Liệu rằng tương lai của những đứa trẻ này sẽ ra sao nếu chúng tiếp tục bị lợi dụng vào những mưu đồ xấu xa. Xin hãy để các con được vui chơi, học hành, để tâm hồn chúng được trong sáng, đừng đem chúng ra làm bia đỡ cho những trò hề, bịt bợm như thế này.

Còn việc đan viện Thiên An lấn chiếm đất đai là quá rõ ràng. Khi chính quyền thu hồi đất đai lại cho dân thì đan viện Thiên An cho người dùng cuốc, dùng xẻng để cản trở lực lượng chức năng và giở trò “rạch mặt ăn vạ” vu cáo, chống chính quyền. Việc tổ chức cầu nguyện cho hành động sai trái của đan viện Thiên An là sai trái, cần lên án.

Hãy ngừng những hoạt động lợi dụng trẻ em vào những hoạt động sai trái, cổ súy cho hoạt động vi phạm pháp luật. Hãy để những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, có được một tuổi thơ đẹp.

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

TRỊNH BÁ PHƯƠNG TUYỆT THỰC - TRÒ HỀ!


20 ngày qua Trịnh Bá Phương không ăn, không uống và đang có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, đó là thông tin từ truyền thông dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và Tây Phương. Rất không may mắn cho phương là những luận điệu tuyên truyền này không chính xác, vì Phương thay cơm bằng thịt, thay nước bằng sữa... nên 20 ngày qua vẫn béo ngậy như được dùng cám siêu tốc.Phương có biệt danh là Phương Cu vì chuyên đi móc cua nên anh có biệt danh như vậy. Hàng ngày vẫn ra chợ bán Cua nên việc lừa mị dăm ba kiểu chợ búa Phương có thừa, và đó là nguyên nhân tại sao Phương có được cái cớ để đi mị dân là tuyệt thực hơn 20 ngày qua. Còn nhớ khi xưa Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Bùi Thị Minh Hằng...tuyệt thực cơm trại nhưng dùng cơm nhà ngày 3 bữa, sữa uống cả ngày, ra trại mắt béo híp không nhìn thấy đường.

Một trong những thủ đoạn của đám dân chủ dã cầy này là đánh bóng tên tuổi bằng truyền thông, cách mà họ đưa thông tin lên chỉ nhằm mục đích tạo ra sự chú ý chứ đời nào tuyệt thực 20 ngày. Hãy chờ xem những nhà dân chủ béo ngậy khi ra trại các bác nhé !

TRUNG QUỐC ĐƯA ĐƯỜNG LƯỠI BÒ VÀO PHIM BỊ CỘNG ĐỒNG MẠNG VIỆT NAM LÊN ÁN

 Đừng tưởng Việt Nam tao không biết nhé, toàn thánh Vinasoi cả đấy

Bộ phim Lấy danh nghĩa người nhà đang hot tại thời điểm hiện tại
Tuy nhiên 3 diễn viên trong phim đã từng chia sẻ đường lưỡi bò
Trong tập 18 của bộ phim tới phân cảnh người đàn ông vào thang máy lúc 18p32s xuất hiện hình ảnh bản đồ tuyên truyền trái phép cho yêu sách chủ quyền đường lưỡi bò phi lí của Trung Quốc.
Các đơn vị mua bản quyền không hề kiểm duyệt mà cho đăng công chiếu trên lãnh thổ Việt Nam. Chỉ đến khi khán giả tinh ý phát hiện ra lên án mới có các động thái cắt phân cảnh này, tuy nhiên trên youtube vẫn được công chiếu mà không cắt


Bài học mất nước từ bên trong mà ra bao đời vẫn còn nóng hổi. Mỵ Châu của hàng nghìn năm trước dù vô tình hay cố ý cũng đã dẫn tới thảm họa mất nước. Để đến bây giờ có những Mị Châu thời đại 4.0 dù biết những vẫn cố ý chia sẻ và cho đó là điều bình thường bỏ qua cả lòng lòng tự tôn dân tộc.

Năm xưa chiến tranh Biên giới diễn ra ác liệt cha ông ta dù có hi sinh bao nhiêu người đi chăng nữa nhưng thà chết cũng giữ vững được từng tấc đất trên toàn tuyến biên giới. Và có những người lính bị thương nặng, dùng những chút sức lực, chút hơi tàn còn lại để bò về phía đất mẹ rồi các anh hi sinh trên lãnh thổ Việt Nam đúng với câu nói “thà làm ma nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc”

 DỊCH COVID PHỨC TẠP LINH MỤC COI THƯỜNG TÍNH MẠNG GIÁO DÂN
Hơn 3000 người tụ tập tại các giáo xứ Cửa Sót, Lộc Hà, Kẻ Đọng, Hương Sơn, Đông Sơn, thị xã Kỳ Anh ...cầu nguyện cho các đối tượng phản động như Trần Thị Xuân, Nguyễn Trung Trực (Hội anh em dân chủ); Nguyễn Văn Hoá (Việt Tân) và Đan viện Thiên An ... với những lời lẽ kích động, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo trong nước và tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình...

Thực tế cho thấy chưa đầy 10 năm hàng chục đối tượng phản động chống đối bị bắt giữ tại các tỉnh này đều xuất thân là giáo dân thiếu ý thức chấp hành pháp luật, kích động biểu tình gây bạo loạn, đánh người, đập phá hủy hoại tài sản do tham gia các tổ chức phản động lưu vong như vụ đập phá tại Formosa 2/10/2016; đập phá đánh người tại trụ sở Lộc Hà 3/4/2017; đánh người hủy hoại tài sản tại Diễn Châu, Quỳnh Lưu... nhiều hành vi khác....

Việc các cơ quan chức năng bắt, xử lý đối với số này là đúng pháp luật Việt Nam và quốc tế. Do đó, không có chuyện bị bách hại như những lời rao giảng của Giám mục và linh mục chống đối vừa qua.

Mặt khác về vấn đề tự do tôn giáo Đảng và Nhà nước luôn quan tâm các chính sách nhằm đảm bảo các lợi ích của các tôn giáo chung tay xây dựng đất nước hoà bình thịnh vượng, sống Phúc âm trong lòng dân tộc.

Trong khi Nhà nước kêu gọi toàn dân để chống dịch nhưng các linh mục vẫn tổ chức đông người, chủ yếu là người già (nhiều bệnh nền được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc), trẻ em, phụ nữ...không đeo khẩu trang tham gia các hoạt động mang tính kích động.

Không ai cho ta, cấm ta tự do tôn giáo, nó là quyền nhưng đi kèm với quyền là nghĩa vụ với Tổ quốc, gia đình và xã hội. 
Nhìn sang Ý, Vatican chưa đầy 6 tháng đã có hàng trăm ngàn người chết vì dịch Covid và trong số đó là hàng chục linh mục, giám mục không vâng lời Chúa giữa mùa dịch, tụ tập đông người và bị gọi về bên kia thế giới. Tại Việt Nam có 1016 người nhiễm, 27 người tử vong, riêng Hà Tĩnh có hơn 15.000 người đi về từ các vùng dịch, nhiều người nước ngoài làm việc nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Nếu các linh mục có lương tâm thì hãy lo lắng cho gia đình sức khỏe của các giáo dân nhất là người già, trẻ em vì đó là những người yếu thế trong xã hội và dễ bị tổn thương nhất thay vì thể hiện tính phá hoại, ngông cuồng để tổ chức kiểu như vậy.

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

 TRUNG QUỐC KHÔNG CHIA SẺ THÔNG TIN XẢ LŨ – THÂM NHƯ TÀU LÀ CÓ THẬT
Hương Sen

Ngày 21/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp thông tin về tình hình lũ lụt ở Trung Quốc, tình hình mưa lũ ở miền Bắc Việt Nam và lũ lụt trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. Trong mấy ngày qua do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều địa phương đã có mưa lớn, một số nơi lượng mưa lên tới trên 400 mm. Đã có 8 người chết và 1 người mất tích tại các tỉnh phía bắc do ảnh hưởng của đợt thiên tai này.

Trong khi đó, Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng cách biên giới nước ta khoảng 95km, tác động xả lũ không lớn nhưng làm mực nước dưới hạ du tăng lên. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là việc khi Trung Quốc xả lũ lại không hề chia sẻ thông tin với Việt Nam, mặc dù không có quy định về việc chia sẻ thông tin về việc xả lũ nhưng thiết nghĩ với việc giao giảng 16 chữ vàng luôn dính trên các bài phát biểu, các khẩu hiệu thì việc chia sẻ thông tin xả lũ là rất cần thiết dù không có quy định.

Nhưng không, Trung Quốc không hề chia sẻ thông tin xả lũ mà chỉ chia sẻ thông tin quan trắc tại 5 trạm có liên quan đến thượng nguồn sông Hồng để chúng ta “tự đoán” xem Trung Quốc có xả lũ hay không dựa trên việc mực nước tại các trạm quan trắc tăng hay giảm. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho Việt Nam trong công tác dự báo thủy văn cho các sông cũng như khó khăn trong công tác cảnh báo lũ tại các con sông, điều này sẽ gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản nếu như chúng ta “tự đoán” không chính xác về lượng mưa.

Ngoài kênh số liệu 5 trạm phía bên lãnh thổ Trung Quốc thì Việt Nam chúng ta còn phải tự ước lượng thông qua việc nghiên cứu ảnh mây vệ tinh để dự báo lượng mưa bên đất Trung Quốc (cách thức này sai số tương đối nhiều), nhưng đây là cách duy nhất để chúng ta chủ động trong việc dự báo lũ về trên hệ thống sông ở miền Bắc nước ta.

Khi khó khăn mới thấy bản chất thật của nhau, là hai nước láng giềng, với nhiều mối quan hệ thăng trầm theo thời gian có lúc này lúc kia. Nhưng đây là về ứng phó với thiên tai, bão lụt, liên quan đến sinh mạng con người thì nên gác những bất đồng về các vấn đề sang một bên để cùng nhau ứng phó với thiên tai. Nhưng Trung Quốc đã thể hiện rõ bản chất tiểu nhân của mình khi quyết không chia sẻ thông tin xả lũ của mình để kệ Việt Nam, người dân Việt Nam đi mà đoán lấy thì đúng là thâm như Tàu là có thật!

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

 NỰC CƯỜI VỚI TRÒ HỀ “THƯ NGỎ TRƯỚC VẬN HỘI MỚI TẠI BIỂN ĐÔNG”
Hoa Xuân

Lợi dụng những hành động ngang ngược, coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông, các đối tượng rận chủ đã đưa ra cái gọi là “Thư ngỏ trước vận hội mới tại Biển Đông” với mục đích xuyên tạc Việt Nam không có hành động ngăn cản hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông và qua đó đưa ra yêu sách đòi trả tự do cho “tù nhân lương tâm”.

Nội dung Thư ngỏ tung hô, ca ngợi Mỹ, Australia vì đã lên tiếng công khai phủ nhận "hải phận 9 đoạn" hay "đường Lưỡi Bò" của Trung Quốc tại Biển Đông. Qua đó, những kẻ này cũng xuyên tạc Việt Nam không dứt khoát trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông; tạo điều kiện để toàn dân phản đối Trung Quốc xâm lược; đưa yêu sách đòi trả tự do cho “tù nhân lương tâm”…

Thật là nực cười, đúng là luận điệu của những kẻ “bán nước”, phá hoại đất nước. Thử hỏi rằng các nước Mỹ và Australia đã có hành động nào thực tế ngăn cản hành động ngang ngược, coi thường pháp luật của Trung Quốc trên Biển Đông chưa hay chỉ lên tiếng thôi? Trước những hành động ngang ngược, coi thường pháp luật của Trung Quốc, Việt Nam đã lên tiếng phản đối những hành động này, gửi kiến nghị lên Liên Hợp quốc và có những hành động phản đối, ngăn chặn hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông.

Bên cạnh đó, xin khẳng định Việt Nam không hề có cái gọi là “tù nhân lương tâm” mà thực chất đó chỉ là những người vi phạm pháp luật và phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Những kẻ này chính là những “gương mặt chống phá thân quen” như Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long; là Trần Anh Kim, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài… Với người dân thì các vụ án liên quan đến những đối tượng này chỉ là những vụ án hình sự đơn thuần; họ đều bị các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam truy tố, xét xử do phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những người được các thế lực thù địch, các đối tượng rận chủ gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam khi bị bắt và khai trước tòa hầu hết đều thừa nhận rằng do không có kiến thức pháp luật, không lường hết hậu quả của những việc đã làm, do nhận tiền và bị xúi giục, thậm chí bị đe dọa nên buộc phải tham gia.

Những phát biểu, lên tiếng chỉ trích hay đưa ra các yêu cầu đòi trả tự do cho “Tù nhân lương tâm” của những kẻ chống phá là những chiêu trò xuyên tạc, vô căn cứ mà thôi.

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

HIỂU CHO ĐÚNG VỀ “VIRUS SARS-CoV-2”!
Thám Tử

Như chúng ta đã biết, virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh Covid-19, nhưng không phải tất cả những ai nhiễm virus này thì đều bị bệnh Covid-19 cả, phần lớn là tự khỏi hoặc chỉ thể hiện thoáng qua như một dạng cúm nhẹ. Qua các nghiên cứu trên thế giới thì chỉ dao động khoảng 5 - 20% hoặc cao hơn một chút là biểu hiện thành bệnh Covid-19 - với các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm cần có.

Những người bị Covid-19 có thể bị tử vong với một tỷ lệ không nhỏ, thường là trên 30% - tùy thuộc vào chất năng lực và chất lượng y tế của quốc gia đó. Nhưng cũng không phải là tất cả đều bị tử vong. Kết quả điều trị của Việt Nam ta trong đợt bùng phát dịch thứ nhất - không một ai tử vong, kể cả người bị bệnh Covid-19 rất nặng - đã cho thấy điều đó.

Ở những người là bệnh nhân có bệnh nền nặng như bệnh máu, tim mạch, đái tháo đường, suy thận…đã điều trị dài ngày khi bị nhiễm SARS-CoV-2 thì nguy cơ tử vong do bệnh nền cao hơn, vì bị ảnh hưởng bởi tác dụng xấu của virus lên hệ miễn dịch, lên sức đề kháng của bệnh nhân. Điều này quốc tế đã đề cập nhiều. Ở Việt Nam, đến nay có 26 ca tử vong, tất cả số đó đều là bệnh nhân có bệnh nền rất nặng. Họ đã bị nhiễm thêm virus SARS-CoV-2, chứ chưa có trường hợp này chẩn đoán rạch ròi là họ đã bị bệnh Covid-19. Mà thực ra khi bệnh nền đã nặng rồi thì điều này cũng khó.

Vì vậy, khi công bố tử vong của các bệnh nhân vừa qua ở nước ta nên ghi là: Bệnh nhân đã bị tử vong do bệnh nền (ví dụ ung thư máu, nhồi máu cơ tim) và “có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”, hoặc có thể: “có liên quan đến virus Covid-19”. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng có khuyến cáo như vậy. Chỉ kết luận bệnh nhân bị tử vong do Covid-19 khi họ chỉ bị Covid-19 mà không có bệnh nào khác kèm theo.

Việc phát ngôn cho đúng có ý nghĩa rất quan trọng, vì tránh gây ra sự hoang mang không đáng có và sẽ có sự tập trung hơn để dự phòng thật tốt cho nhóm các bệnh nhân trong bệnh viện; đồng thời nếu họ chẳng may bị nhiễm SARS-CoV-2 thì tập trung nguồn lực nhiều hơn, mạnh hơn để điều trị cho họ.

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

 “CÁCH MẠNG MÀU” ĐANG DIỄN RA Ở BELARUS
Lam Hồng

Thủ đô Minks của Belarus đang trải qua những ngày hỗn loạn sau khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tại quốc gia này với chiến thắng thuộc về tổng thống đương nhiệm trước đây. Cuộc biểu tình của phe đối lập lần này có bóng dáng của một cuộc cách mạng màu ở quốc gia “thân” với Nga.

Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, phe đối lập thất bại đã tuyên bố “gian lận” trong bầu cử và kêu gọi người dân xuống đường biểu tình đòi lật đổ đương kim tổng thống mới đắc cử vừa qua.

Không chỉ có phe đối lập, các quốc gia như Mỹ, EU nhanh chóng ủng hộ phe đối lập tiến hành các hoạt động bạo lực tại thủ đô Minks. Lý do chính họ ủng hộ các cuộc biểu tình đó là do phe đối lập có tư tưởng “thân” phương Tây, trong khi tổng thống mới đắc cử có quan điểm “thân” Nga.

Nhìn vào cách thức biểu tình tại thủ đô Mink có thể khẳng định đây là một trong những kịch bản Cách mạng màu đang được tiến hành ở thủ đô Belarus. Bởi vì lý do:

Thứ nhất, sự khác biệt trong quan điểm “thân” phương Tây và Nga đã khiến cho nhiều quốc gia ở khu vực Đông Âu chìm đắm trong bạo lực, chia rẽ sâu sắc. trong khi Belarus có vai trò đặc biệt quan trọng với cả Nga và phương Tây, là mạng sườn để tiến được vào Nga của phương Tây và vùng đệm an toàn cho Nga trong bối cảnh Mỹ, phương Tây đang tiến dần đến vùng ảnh hưởng của Nga.

Thứ hai, trong quá trình áp đặt sự ảnh hưởng tại các quốc gia Đông Âu, Belarus nói riêng nếu thất bại trong bầu cử sẽ lập tức tiến hành biểu tình lật đổ chính quyền, thiết lập chính quyền thân phương Tây. Điều này đã được tiến hành ở Ba Lan, Gruzia trước đây khiến cho các tổng thống thân Nga phải lưu vong.

Trong khi đó, ở bên ngoài Mỹ, EU hà hơi tiếp sức bằng các động thái ủng hộ, gây sức ép ngoại giao, cô lập kinh tế, áp đặt biện pháp trừng phạt; rót tiền ủng hộ phe đối lập để tiến hành biểu tình, bạo loạn.

Với những kịch bản cách mạng màu quen thuộc trên đã khiến cho hậu quả các quốc gia như Belarus gánh chịu hậu quả nặng nề, tạo mâu thuẫn chia rẽ sâu sắc cho quốc gia này.

Đặt trong bối cảnh dịch Covid19 đang hoành hành ở Châu Âu khiến cho tình trạng khó khăn càng chồng chất với Belarus.
Nhìn vào Belarus mới thấy âm mưu thâm độc của Mỹ, phương Tây và tự hào cho một Việt Nam hòa bình như hiện nay.
LIỆU VIỆT NAM CÓ CÁCH LY VÔ TỘI VẠ???
Tính đến ngày hôm nay, nước Mỹ có 172.000 người thiệt mạng do Covid-19. Con số này cao hơn số lượng lính Mỹ chết trong chiến tranh thế giới lần thứ 1 (116.516 người); bằng ½ chiến tranh thế giới thứ 2 (320.000 người) và gấp 3 lần trong số lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Việt Nam (57.000). Chưa kể, nước Mỹ hiện có 34 triệu người thất nghiệp, trung bình, cứ 5 lao động Mỹ thì có 1 người thất nghiệp. Nói thế để thấy, mức độ tàn phá của dịch bệnh Covid 19 kinh khủng như thế nào, dù nước Mỹ là cường quốc kinh tế, y tế hàng đầu thế giới và tất nhiên, hơn Việt Nam rất nhiều lần.


Là một nước sát Trung Quốc, ngay từ khi dịch bùng phát, nếu chúng ta không tiến hành các biện pháp quyết liệt, thử hỏi, con số người nhiễm bệnh sau 8 tháng có dừng lại ở xấp xỉ 1000 người hay không, liệu số bệnh nhân tử vong ở mức hơn 20 người hay không? Chắc chắn là không. Và cũng khẳng định rằng, chẳng có từ gì là “vô tội vạ” trong thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, rồi cách ly một vài khu dân cư cả. Bởi lẽ, đó là những biện pháp hết sức cần thiết để chúng ta ngăn chặn dịch bệnh, một kinh nghiệm mà ông cha ta đã đúc kết từ ngàn đời “khoanh vùng, dập dịch”. 14 ngày, 21 ngày là một thời gian không phải ngắn, nhiều người sẽ bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm nhưng nếu so với tính mạng con người thì nó là hợp lý để mỗi cá nhân phải chấp nhận mà hi sinh để cứu mình và cứu người khác. 

Ông bà ta đã nói “còn người là còn của”. Tiền bạc là quan trọng nhưng mạng sống là quan trọng vẫn là thứ quý giá nhất. 

Đúng là chỉ có bọn phản động, chống phá mới không bao giờ nghĩ đến sức khoẻ của Nhân dân mà chỉ kiếm cớ sủa càn. 

LDA

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

 XIN LỖI THỦ TRƯỞNG, CHÚNG TÔI KHÔNG CỨU ĐƯỢC
Hà Ân

Dịch Covid 19 bùng nổ trở lại, một lần nữa đất nước ta lại căng mình lên chống dịch. Thế nhưng, sự trở lại lần này đã gây hậu quả nghiêm trọng hơn nữa, Việt Nam đã có những ca tử vong đầu tiên, thứ hai, thứ ba và không biết đến thứ mấy nữa.

Đau thương đâu chỉ là gia đình của những bệnh nhân mà còn là nỗi đau của những người làm công tác phòng, chống dịch. Thấm thía lời chia sẻ của Quyền bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: “Xin lỗi thủ trưởng, chúng tôi không cứu được của các y bác sỹ đang ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 mỗi khi có một ca bệnh tử vong.

Ca bệnh thứ 24 tử vong do Covid-19 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Từ đầu dịch đến nay, mặc dù các thầy thuốc đã nỗ lực hết sức nhưng nhiều trường hợp đã không qua khỏi. Đợt này, dịch COVID-19 tấn công vào đúng khu vực xung yếu nhất là các khoa điều trị bệnh nhân nặng, tự thân tính mạng đã rất mong manh. Mắc thêm COVID-19 chỉ như giọt nước tràn ly.

Khi mà các bộ phận làm công tác đang ra sức làm việc, cống hiến và hi sinh đến như vậy thì lại xuất hiện những kẻ tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép, gây nên nguy cơ lây nhiễm. Có những người vẫn vô tư không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hay có kẻ lẻo mồm xuyên tạc phần mềm Blue zone, kêu gọi mọi người không cài đặt. Các anh thấy các bác sĩ chưa mệt hay sao? Các anh thấy kinh tế chưa kịp suy thoái nữa hay sao?

Hãy đọc và suy ngẫm. Hãy vì mình, vì cộng đồng này mà có trách nhiệm. Hãy cống hiến một chút sức lực dù là nhỏ bé nhất để cùng Việt Nam chiến thắng dịch bệnh.

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

NGA SẴN SÀNG GIÚP VIỆT NAM - VACXIN COVID - 19

 Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã có văn bản gửi Chính phủ Việt Nam, sẽ tài trợ một số máy móc, sinh phẩm, thiết bị phòng chống COVID-19, bao gồm cả vắc xin vừa ra mắt.

Theo đó có thể Việt Nam sẽ đặt mua từ 50 đến 150 triệu liều vắc xin này, trong đó có một phần là phía Nga tặng, một phần là phía Việt Nam trả tiền.Người đứng đầu Hội đồng quản trị công ty R-Pharm, ông Alexey Repik, cho biết giá xuất khẩu vắc xin ngừa COVID-19 của Nga ít nhất là 10 USD cho 2 liều.

 SAO PHẢI TRẢ TỰ DO CHO KẺ “HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN”?
Hương Sen

Mới đây một đám tự xưng gồm 65 đối tượng đã viết “thư ngỏ” gửi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi trả tự do cho tù nhân Nguyễn Bắc Truyển đồng thời còn cả gan yêu cầu cho phép tất cả các tổ chức tôn giáo độc lập ở Việt Nam được tự do sinh hoạt tôn giáo mà không cần xin phép, không cần công nhận vẫn được tự do hoạt động.

Về lịch sử bất hảo của ông Nguyễn Bắc Truyền hẳn chúng ta còn nhớ vào những năm 2014 đến 2017, Ông Nguyễn Bắc Truyển cùng với một số thành viên Hội Anh Em Dân Chủ khác gồm Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức liên tục có những bài viết, hoạt động giải truyền đơn, gây rối trật tự công cộng, lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động chống phá nhà nước,… sau nhiều lần giải thích, vận động, thuyết phục nhưng Ông Truyền không chịu sửa chữa, nhận thức những hành vi sai trái của mình và đến ngày 30 tháng 7 năm 2017 y và đồng bọn đã bị bắt giữ. Ông Truyển bị tuyên 11 năm tù, quản chế 3 năm theo Điều 79 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi 2015 về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Với một kẻ luôn nghĩ tới việc lật đổ Nhà nước, chống lại nhân dân thì sao phải trả tự do? Muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật thì phải lập công chuộc tội, đây là một điều từ xưa đến nay luôn vậy trong mọi xã hội. Trong khi đó bản thân Ông Truyền chưa hề tỏ ra ăn năn, hối cải, mà vẫn vênh vênh tự đắc, ảo tưởng mình đang đấu tranh vì cái cao đẹp nào đó, mà không hề gắn với xã hội Việt Nam, gắn với cuộc sống hằng ngày của người dân Việt Nam.

Những hành động chống phá của Nguyễn Bắc Truyền phá hoại sự đoàn kết xã hội, gây chia rẽ, mâu thuẫn những hành vi này cần được nghiêm trị bởi pháp luật, vì nếu không nghiêm trị thì sẽ gây nhiễu loạn sự bình yên của xã hội, đồng thời cũng bài học cảnh tỉnh cho những kẻ đang lợi dụng chính nghĩa để đánh lận con đen thành những hoạt động phá hoại núp danh chính nghĩa để người dân hiểu lầm, gây hoang mang trong dư luận phải tự suy xét lại bản thân rằng mình có phải đang theo quân địch để quay lại phá hoại nước nhà hay không? Chứ đừng có bao biện vì nhân dân, vì chính nghĩa nữa, người dân Việt Nam cần hòa bình, cần môi trường ổn định để học tập, làm ăn, sinh sống, chứ không cần những kẻ phá hoại.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

 HÀNG CHỤC NGHÌN NGƯỜI BỊ DẮT MŨI


Tay nhanh hơn não, não có hoạt động đúng chức năng hay vô thức làm càn. Từ chức cao đến chức thấp các anh chị đọc có hiểu cái quần xi.p gì không mà nhanh biến thành con bò sâu mũi thế.

Từ hôm qua đến nay, có hàng chục nghìn người đã copy và đăng tải lại dòng trạng thái với nội dung "Không đồng ý cho facebook sử dụng hình ảnh cá nhân", thậm chí còn bịa đặt rằng VTV1 đã đưa tin.Tuy nhiên, đây đơn giản chỉ là một trò lừa đảo đánh vào tâm lí của nhiều người dùng facebook khiến họ tin theo nội dung bài viết rằng "Nếu bạn không đưa ra một tuyên bố như thế này, nó sẽ bị hiểu ngầm là bạn cho phép Facebook sử dụng các bức ảnh của bạn, cũng như thông tin chứa trong các bài viết cập nhật của bạn về trạng thái hoặc hồ sơ cá nhân".

Đây cũng không phải là lần đầu tiên trò lừa đảo này xuất hiện trên facebook. Trước đó nó cũng đã từng xuất hiện vào khoảng năm 2015. Năm 2019, trò lừa đảo này cũng đã quay trở lại và thậm chí còn có thêm 1 bản dịch bằng tiếng Anh.

Vì vậy, quý vị hãy hết sức lưu ý và kiểm tra thông tin trước khi đăng tải để tránh việc tin giả được lan truyền một cách chóng mặt. Khiến chín bản thân mình bị dắt mũi mà không hay không biết!

Nếu không muốn facebook sử dụng hình ảnh cá nhân thì tốt nhất xóa facebook, chứ up 1 cái stt xong tin tưởng an tâm facebook họ đọc được và chấp hành theo? Không bao giờ có chuyện đó!

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

 MẺ LƯỚI TAN HOANG NÒI NHÀ NGỤY -PHÚ LÊ BỊ TRIỆU TẬP


Chiều 8/8, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra bắt giữ và triệu tập tổng số 16 đối tượng trong vụ án liên quan đến “giang hồ mạng” Lê Văn Phú (tức Phú Lê, 40 tuổi, quê Yên Bái, trú tại Hà Nội) về hành vi Cố ý gây thương tích.Tại cơ quan công an, 16 đối tượng khai nhận, ngày 2/8, các đối tượng này được Phú Lê gọi đi để “xử lý” Đào Chile (tên thật Trần Thị Đào, 30 tuổi, quê xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Nhưng do không tìm được Đào nên vào ngày 3/8, Phú Lê chỉ đạo đàn em bịt mặt đến nhà hành hung mẹ của Đào.

Ngày 4/8, Trần Thị Đào đến cục Cảnh sát Hình sự trình báo việc mẹ và dì của mình bị hành hung, phải cấp cứu tại bệnh viện, bày tỏ nghi ngờ việc này có liên quan đến vợ chồng Phú Lê. Người phụ nữ này cho biết từng hợp tác làm ăn với vợ chồng Phú Lê, sau đó tách riêng và bị Phú Lê nói xấu, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Cảnh sát Hình sự giao cho Phòng Trọng án xác minh, thu thập tài liệu liên quan và điều tra làm rõ. Vụ việc xảy ra trên địa bàn Hà Nội, liên quan đến nhiều đối tượng nên Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ điều tra.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

 ĐOÀN CHUYÊN GIA Y TẾ CUBA ĐÃ ĐẾN VIỆT NAM SẴN SÀNG VÀO TÂM DỊCH ĐÀ NẴNG


Đoàn chuyên gia y tế Cuba đã đến Việt Nam, hiện cả đoàn đang lưu trú và thực hiện cách ly theo qui định. Sau khi hết thời gian cách ly, đoàn sẽ vào tâm dịch Đà Nẵng sάᴛ cánh cùng các bác sỹ Việt Nam để chiến đấu và tiêu diệt Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho các bệnh nhân.Dù xa Việt Nam nửa vòng trái đất nhưng Cu Ba luôn sát cánh cùng đất nước và nhân dân Việt Nam trong mọi hoàn cảnh và bạn luôn sẵn sàng cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho Việt Nam.

Biết nói gì đây, người anh em? Cảm ơn bạn nhiều lắm

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU TỪ TRẦN


Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội.

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội.Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau.

Đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong Quân đội, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 (Khóa VIII). Đồng chí là đại biểu Quốc hội Khóa X.

Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (12/1997-4/2001), đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: TTXVN

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

 TÔI KHÔNG CÀI BLUEZONE VÌ NÓ CÓ THỂ ĐÁNH CẮP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA TÔI


Đây là câu nói tôi gặp rất nhiều, trong những ngày qua, trên khắp các diễn đàn công nghệ lớn của cả nước nói riêng và cộng đồng mạng nói chung.1.Bluezone là ứng dụng gì ?

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo và truy vết người nghi nhiễm Covid-19 do Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) phát triển. Ứng dụng này được sự bảo hộ trực tiếp bởi Bộ Thông tin & Truyền thông.

Cách thức hoạt động của Bluezone

Ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua smartphone.

Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau ở khoảng cách 2 mét, ghi nhận sự tiếp xúc gần, tiếp xúc vào lúc nào và trong bao lâu nhằm giúp người dùng biết được và kiểm soát các tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 (F0).

2.Bluezone có đánh cắp thông tin cá nhân người dùng?

Khi cài đặt Bluezone trên Android và kích hoạt Bluetooth, ứng dụng sẽ tự động xin cấp quyền truy cập vị trí. Việc xin cấp quyền là do chính sách của Google khi sử dụng Bluetooth năng lượng thấp (BLE).

Sở dĩ Bluezone không sử dụng quyền truy cập vị trí bởi về bản chất, ứng dụng này được tạo ra với mục đích ghi nhận các tiếp xúc tầm gần. Điều này được thực hiện thông qua kết nối Bluetooth giữa thiết bị của những người sử dụng ở gần nhau.

Tức là Bluezone không sử dụng GPS để định vị bạn.[1]

3. "Tự dâng hiến thông tin cá nhân" cho facebook, google, tik tok... hàng ngày nhưng vẫn sợ chính phủ lấy thông tin ?...

Tôi xin khẳng định rằng, khi bạn sử dụng 3 ứng dụng trên, mọi thông tin cá nhân của bạn đã bị thu thập.

Có bao giờ các bạn nói chuyện hay tìm kiếm về một sản phẩm nào đó và ngay lập tức các mẩu tin quảng cáo về sản phẩm đó sẽ tràn ngập newfeed của bạn vào ngày hôm sau hay chưa?

Các bạn nghĩ facebook, google.. tồn tại là nhờ doanh thu từ đâu ngoài quảng cáo?

Đó chính là một lĩnh vực mà nhiều bạn trẻ ngây thơ đảm bảo chưa từng nghe đến : "bán thông tin người dùng cho bên thứ 3"

Đây là một ngành kinh doanh hái ra tiền và rất phổ biến khi thời đại smartphone lên ngôi, ai cũng hào hứng chia sẻ thông tin cá nhân của mình lên trên mạng mà chẳng mảy may nghĩ ngợi.

Có rất nhiều cáo buộc về vấn đề này, và chính Zuckerberg đã thừa nhận : " họ nghe lén cả những cuộc gọi, ghi âm của người dùng" [2]

Ngoài facebook thì còn rất nhiều công ty lớn khác cũng "đánh cắp" các cuộc hội thoại cá nhân như Apple, Amazon...

4. Thiếu hiểu biết nhưng nghĩ mình ngầu.

Tôi xin nói thẳng vào mặt những bạn từ chối cài Bluezone vì sợ bị đánh cắp thông tin.

Thứ nhất : Bạn chẳng bao giờ qua mắt được chính phủ cho dù có cài ứng dụng này hay không? Hãy tự hỏi vì sao dùng facebook ảo, fake ...tung tin giả về covid vẫn lên phường nộp phạt như thường?

Thứ hai : Thông tin cá nhân của các bạn chắc gì đã đáng giá mà phải giữ như kiểu mình là minh tinh màn bạc?

Trong thời buổi dịch bệnh leo thang nếu không đóng góp được gì cho đất nước thì xin ngừng thể hiện mình là người hiểu biết qua những comment não tàn. Thân !

Nếu ai chưa cài Bluezone thì hãy tải ngay đi nhé, mất mạng mới sợ, còn thông tin cá nhân thì tất cả anh em nhìn thấy bài viết này đều đã mất từ lâu rồi, khỏi giữ mất công