Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

 TƯỞNG NHỚ LÊ ĐÌNH KÌNH LÀ TIẾP TAY CHO TỘI PHẠM
Lam Hồng

Tròn 1 năm sau khi diễn ra vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội nhiều người dân ở đây muốn quên đi quá khứ đau thương nhưng nhiều kẻ chống đối, đặc biệt lũ quạ dân chủ ở hải ngoại luôn lấy sự việc để bu vào khuấy đảo lên để tìm cách lợi dụng kích động người dân.

Điển hình trên trang fb của tổ chức k.bố Việt Tân ở hải ngoại đã tô đậm nội dung này với việc suy tôn hình ảnh của ông Lê Đình Kình như một "anh hùng" tưởng nhớ tới ông ta giống như đấng "đáng kính". Liệu ông Lê Đình Kình có xứng đáng được như vậy hay không?

Thứ nhất, ông Lê Đình Kình là người có hành vi phạm tội, không chỉ trực tiếp phạm tội ông ta còn chỉ đạo con cháu trong dòng họ khống chế, chèn ép người dân xã Đồng Tâm buộc họ phải nghe theo sự xúi bẩy để thực hiện hành vi chiếm đất đai trái phép. Điều này diễn ra thời gian dài và ông Kình nổi lên với vai trò của một "địa chủ" thời hiện đại không hơn không kém.

Thứ hai, vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm đã khép lại với phiên tòa xét xử những kẻ thủ ác gây ra vụ việc phức tạp trong thời gian dài tại đây, đồng thời xét xử trả lại công bằng cho gia đình 03 chiến sĩ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại Đồng Tâm. Phiên tòa không chỉ là nơi công lý lên tiếng mà còn là nơi để lương tâm của những kẻ thủ ác cắn rứt và phải nói lời xin lỗi tới những con côi, quả phụ của những người đã mất. Đó mới là điều đáng để rút ra bài học.

Thế mà những kẻ vẫn tung hô kẻ phạm tội, coi đó là "anh hùng" thì chúng cũng cá mè một lứa, có lẽ ông Kình nếu sống thì tổ chức như "chính phủ Việt Nam quốc gia lâm thời" còn sẽ ưu tiên tuyển lựa làm thành viên cốt cán bởi phương châm của tổ chức này là "cướp sạch, giết sạch, đốt sạch", với hành vi của nhóm đối tượng tại Đồng Tâm cũng chẳng khác biệt quá nhiều.

Do đó, ủng hộ hay tưởng nhớ đến ông Kình chính là cổ súy, tiếp tay cho tội phạm.

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

 BẢN CHẤT CỦA UMCC
Trần Bình

UMCC - Tổ chức “Tin Lành Đấng Christ” được thành lập vào năm 2001, tại Mỹ. Tại Việt Nam, UMCC thực chất không phải là một hệ phái Tin Lành thuần túy mà là một tổ chức “phản động” núp bóng đạo Tin Lành, tập hợp tín đồ là người dân tộc thiểu số (DTTS) ở trong nước liên kết với các nhóm Tin Lành khác và số đối tượng phản động người Việt lưu vong lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam, đòi thành lập “nhà nước riêng, tôn giáo riêng” cho người DTTS.

Cầm đầu tổ chức là Y Hin Niê. Y nguyên là đại tá FULRO 3, từng đứng đầu tổ chức FULRO lưu vong “Hội người Thượng Đêga – MDA”.

Từ khi thành lập đến nay, UMCC đã lén lút móc nối với một số đối tượng trong nước, triệt để lợi dụng việc một bộ phận người đồng bào DTTS trình độ dân trí còn chưa cao, phong tục tập quán lạc hậu, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn và thông qua không gian mạng, tăng cường hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, phát triển lực lượng vào đồng bào DTTS.

Chúng lợi dụng các vấn đề về lịch sử, đất đai và cuộc sống khó khăn của một bộ phận đồng bào DTTS để vu cáo Nhà nước phân biệt đối xử, đàn áp người DTTS, ép người DTTS phải bỏ đạo, bỏ văn hóa dân tộc hòa nhập với cuộc sống văn minh của người Kinh; lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, giải quyết khiếu nại tố cáo ở vùng DTTS để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới nhằm làm cho Nhân dân mất niềm tin vào chính quyền.

Ngoài ra, chúng còn triệt để lợi dụng Internet để viết bài, tán phát tài liệu, đào tạo trực tuyến cách thức hoạt động cũng như cách đối phó với cơ quan chức năng.

Đến nay, UMCC chưa được Nhà nước Việt Nam công nhận và cấp đăng ký hoạt động tôn giáo, nên mọi hoạt động liên quan đến tổ chức UMCC đều là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm mà cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý phù hợp, đúng theo quy định pháp luật.

Cần khẳng định rằng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, nhưng bên cạnh đó cũng nghiêm cấm việc lợi dụng tôn giáo để xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây mất ANTT. Mỗi tín đồ tôn giáo đồng thời là công dân của Việt Nam khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cần phải thực hiện nghĩa vụ công dân trên cơ sở pháp luật, không một tôn giáo nào được phép đứng ngoài hoặc đứng trên lợi ích quốc gia, dân tộc.

Vì vậy, mỗi chức sắc, tín đồ và người dân hãy đề cao cảnh giác, kịp thời tố giác, ngăn chặn hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, đó dũng là cách để bảo vệ mình, bảo vệ xã hội, và các tôn giáo chân chính.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

TBT, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG: VỊ TRÍ, Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI
Như chúng ta đã biết, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ bắt đầu chuẩn bị thành lập Đảng bằng việc đào tạo và huấn luyện cán bộ. Bác khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém"; "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng".
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác cán bộ chịu sự quy định của đường lối chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị; cho nên đồng thời với chuẩn bị đường lối chính trị phải tích cực chuẩn bị và tiến hành đường lối tổ chức và chiến lược cán bộ. Hiện nay, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, dự kiến tổ chức vào quý I/2021.

Tại Hội nghị lần thứ tám (tháng 10/2018), BCH TƯ đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội).

Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng (gọi tắt là thông qua các văn kiện) và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng (gọi tắt là công tác nhân sự).

Hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau, đều phải chuẩn bị thật tốt, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.

Nói đến chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng là nói đến chuẩn bị nhân sự BCH TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. BCH TƯ là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội Đảng, là bộ tham mưu chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc.

Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ.

Thực tế cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, vận nước đặt tất cả vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. (Lênin đã từng nói: "Hãy cho tôi một tổ chức những người cách mạng, tôi sẽ làm đảo lộn cả nước Nga"). Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng là lựa chọn, bố trí sai một số cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, nhất là cấp cao nhất.

Cần phải khẳng định và thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này không chỉ đơn thuần đối với việc tổ chức một Đại hội Đảng mà đây là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước.

Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 3 khoá 8 về chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn; nguồn quy hoạch cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu, cơ bản bảo đảm sự chuyển tiếp và kế tục giữa các thế hệ.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ nước ta có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện; trình độ, năng lực được nâng lên, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp có năng lực, phẩm chất, uy tín. Cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hầu hết cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, trung thành với Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Nhiều cán bộ khoa học tâm huyết, say mê nghiên cứu, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý kinh tế thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và mở cửa hội nhập, tổ chức sản xuất, kinh doanh ngày càng có hiệu quả.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt chỉ tiêu mong muốn. Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.

Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa toàn diện, có mặt còn hạn chế, yếu kém; không ít cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, thậm chí có người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, phẩm chất, năng lực chưa ngang tầm nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc và quy chế làm việc, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, luật pháp, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát lớn vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện TƯ quản lý; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự.

Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội..., trong đó có cả cán bộ cấp cao, tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi. Làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự.

Cần khẳng định rằng, sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ trong mấy chục năm qua là nhân tố hàng đầu quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Song, những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của chúng ta, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tình hình đội ngũ cán bộ hiện nay, nhất là cán bộ cấp chiến lược, như đã nói ở trên, có ảnh hưởng nhất định đến việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

 TẠI SAO PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CẤP CAO LÀ THÔNG TIN “TUYỆT MẬT”?
Trung Quân

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng. Theo đó, danh mục bí mật Nhà nước của Đảng, căn cứ theo luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, được chia làm 3 mức độ mật, gồm: “Tuyệt mật”, “Tối mật” và “Mật”. Trong đó, danh mục bí mật Nhà nước của Đảng có nêu rõ: “Các báo cáo, tờ trình, thông báo, quyết định, kết luận, công văn của T.Ư Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là thông tin xếp vào loại Tuyệt mật”. 
Tuy nhiên, nội dung này đã và đang bị các nhà dân chủ hải ngoại cố tình bóp méo, tung tin sai sự thật, hòng lợi dụng tiến hành các hoạt động để chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vì vậy, mỗi công dân cần có cách hiểu đúng vì sao phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là thông tin xếp vào loại Tuyệt mật, cụ thể như sau:

Trước hết, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành danh mục BMNN của Đảng theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng trên cơ sở căn cứ pháp lý được nêu theo Luật Bảo vệ BMNN năm 2018. Mặt khác, Luật Bảo vệ BMNN năm 2018 nêu rõ: “Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc”. Trên cơ sở đó, chúng ta thấy rằng “phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là thông tin xếp vào loại Tuyệt mật” là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mặt khác, khi xác định phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là thông tin xếp vào loại Tuyệt mật sẽ là một yếu tố đảm bảo sự thành công của Đại hội XIII sắp tới khi đây sẽ là cơ sở để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Thực tiễn cho thấy, thông tin về nhân sự chủ chốt của Đảng luôn là mục tiêu để các thế lực thù địch thu thập, chiếm đoạt hòng thực hiện các hoạt động chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ðáng chú ý, rất nhiều thông tin xấu độc, xuyên tạc liên quan trực tiếp đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước được lan truyền với tần suất và dung lượng ngày càng gia tăng. Kèm theo những bài viết là video xấu độc được tổ chức trình bày cắt ghép công phu, dựng lên những câu chuyện như thật khiến cho người đọc, người xem dễ nảy sinh suy diễn lệch lạc, méo mó. Mục đích là cố tình tạo ra sự nghi kỵ, chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Ðảng, nhất là trong thời điểm Ðại hội XIII sắp diễn ra.

Và trên hết, xuất phát từ thực tiễn hệ thống chính trị tại Việt Nam, chúng ta thấy rằng phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư là một việc hệ trọng, đảm bảo sự phát triển ổn định, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 VÌ SAO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM TĂNG?
Tâm Ngôn

Năm 2020 diễn ra với nhiều biến động về kinh tế - xã hội do đại dịch covid-19 bùng phát trên thế giới. Tuy nhiên, chính trong thời điểm khó khăn chung với tất cả các quốc gia, Việt Nam lại làm được điều mà cộng đồng quốc tế đánh giá cao cũng như củng cố niềm tin đối với người dân trong nước. Ngay mới đây, hãng định giá thương Brand Finance của Anh đã nhận định Việt Nam có giá trị thương hiệu quốc gia tăng mạnh nhất năm 2020, đi ngược lại với xu hướng sụt giảm toàn cầu vốn đang bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Theo báo cáo Thương hiệu quốc gia năm 2020 (Nation Brands 2020) của tổ chức này, Việt Nam được xem là “thiên đường” sản xuất mới tại Đông Nam Á với giá trị thương hiệu quốc gia tăng 29% so với năm 2019. Theo đó, trong top 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất, Việt Nam đã tăng 9 bậc với vị trí thứ 33. Đây là tín hiệu tích cực đối với đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam những năm gần đây.


Rõ ràng, là một quốc gia đang phát triển với tiềm lực có hạn nhưng khi đại dịch covid-19 xảy ra Việt Nam đã có cách thức ứng phó rất hiệu quả nhưng không làm ảnh hưởng, đứt gãy nền kinh tế. Thành công của Việt Nam là quyết tâm chính trị của Nhà nước và các tầng lớp nhân dân, huy động được các nguồn lực xã hội vào công cuộc phòng chống đại dịch covid-19. Đồng thời Việt Nam cũng thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế là rất nhiều tập đoàn kinh tế lớn dịch chuyển việc sản xuất từ các quốc gia khác sang Việt Nam.

Với sự gia tăng uy tín thương hiệu quốc gia, Việt Nam ngày càng hấp dẫn với các nhà đầu tư lớn bởi môi trường chính trị - xã hội rất ổn định và những chính sách mở cửa thông thoáng, tạo điều kiện tối đa cho phát triển kinh tế bền vững. Rõ ràng, trong chính thời điểm khó khăn thách thức, phép thử covid-19 lại khiến Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
 BỘ CÔNG AN RA THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC KHỦNG BỐ “TRIỀU ĐẠI VIỆT”
Duy Tân

Ngày 5.1, Bộ Công an đã ra thông báo về tổ chức khủng bố "Triều đại Việt" đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố tại Việt Nam. Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” do các đối tượng nguyên là thành viên Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thành lập tháng 1-2018. Trụ sở đặt tại Canada; trang web và các kênh truyền thông: “Triều đại Việt”, “Free Bibet”, “Hoàng Kỳ”, “Giải độc chính trị”, “Việt Nam today”, “Việt tự do”, “Radio tiếng nói quốc dân”, “Phung Nguyen”, “Scott Huynh”, “Jeffrey Thai”, “Tin tức hằng ngày TV24”.
Các đối tượng cầm đầu, chỉ huy gồm: Ngô Văn Hoàng Hùng, sinh 1952 tại Tiền Giang, quốc tịch Canada, tự xưng là “Tổng tư lệnh Triều đại Việt”; Trần Thanh Đình, sinh 1957 tại Nam Định, quốc tịch Đức, tự xưng là “Phó Thủ tướng”; Ngô Mạnh Cương, sinh ngày 1961 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Pháp, tự xưng là “Tổng cục trưởng Tổng cục đặc nhiệm”; Huỳnh Thanh Hoàng, sinh 1976, quốc tịch Mỹ, “phát ngôn viên Triều đại Việt”.

Phương thức hoạt động: Bạo động vũ trang, với phương châm “Đốt sạch”, “Giết sạch”, “Phá sạch”, “Cướp sạch”; hỗ trợ tiền, chỉ đạo số cơ sở trong nước tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại; kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền.

Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” đã gửi hàng chục ngàn USD, hàng trăm triệu đồng cho số đối tượng trong nước mua sắm vũ khí, chế tạo bom, mìn, may cờ, in truyền đơn, khẩu hiệu phản động.

Theo thông tin từ Bộ Công an, “Triều đại Việt” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Triều đại Việt”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Triều đại Việt” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Triều đại Việt”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Với mức độ nguy hiểm ngày càng cao, chúng ta phải tích cực đấu tranh chống âm mưu, hoạt động khủng bố phá hoại chống chính quyền nhân dân. Đây cũng chính là nhiệm vụ xuyên suốt, kiên quyết với những biện pháp, công tác nghiệp vụ mang tính chiến lược trong bối cảnh phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức phản động, khủng bố ngày càng manh động, liều lĩnh, tinh vi, khó phát hiện.

Cùng với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận thức rõ bản chất phản động, thù địch của tổ chức phản động, khủng bố “Việt Tân, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt”..., không nghe theo lời kích động, xúi giục của chúng lôi kéo tham gia tổ chức, phát triển lực lượng, lợi dụng chỉ đạo thực hiện các hành vi phá hoại trong nước, gây mất ổn định chính trị xã hội, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam./.
 2020 VÀ NHỮNG NỔI BUỒN CỦA ĐÁM ZẬN CHỦ
Sự Thật

Nỗi buồn của đám zận chủ mang tên năm 2020. Là một năm đã qua đi với sự “dặt dẹo” của phong trào zận chủ với hàng loạt đối tượng “nhập kho” vì hành vi vi phạm pháp luật. Hãy cùng nhìn lại sự thất bại của phong trào zận chủ trong năm vừa qua.
Hàng loạt các đối tượng phải nhập kho, trả giá vì những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật như lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống phá Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, khủng bố,.. với những cái tên như Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Thành, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư,… Bên cạnh đó, năm 2020 cũng là năm mà nội bộ zận chủ tiếp tục xảy ra đấu đá nội bộ, chửi bới lẫn nhau. Lý do là do kinh tế khó khăn vì dịch Covid-19 nên zận chủ “cắn xé” nhau để tìm kiếm sự quan tâm, hỗ trợ bằng tiền, vật chất từ bên ngoài. Điều này nhận thấy rõ nhất là cuộc cuộc bầu cữ Tổng thống Mỹ 2020 giữa 2 phe ủng hộ Donal Trump (gồm Nguyễn Lân Thắng, Mai Phương Thảo, Ngô Duy Quyền, Nguyễn Kim Môn, Lê Hoàng...) với phe ủng hộ Joe Biden (gồm Vũ Quốc Ngữ, Võ Văn Tạo, Mai Khôi...). Qua cuộc bầu cử này, cộng đồng mạng hiểu rõ hơn về bản chất cơ hội, tham lam, phá hoại của những kẻ zận chủ.

Năm 2020, mặc dù các đối tượng zận chủ vẫn tiếp tục sử dụng chiêu bài “tuyệt thực”, “thư ngõ” để bịa đặt, xuyên tạc về tình hình trong nước của Việt Nam nhưng những chiêu trò này đã quá cũ và không thể lừa gạt được ai. Những chiêu trò này chỉ khiến người dân hiểu rõ hơn về bản chất phá hoại của chúng mà thôi.

Bên cạnh việc bắt các đối tượng phá hoại, chống đối, cơ quan chức năng còn mạnh tay, triệu tập với số đối tượng có hành vi xuyên tạc, nói xấu chính quyền như Nguyễn Quang A, Lê Văn Dũng, Nguyễn Thị Thụy Hạnh,.. đã khiến cho giới zận chủ lao đao, lo lắng đến lượt bản thân bị “túm” vì hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Còn nữa, trong năm 2020, một loạt đối tượng cũng phải ra trước vành móng ngựa nhận bản án thích đáng (điển hình như 29 bị cáo tại Đồng Tâm, Trần Đức Thạch, Nguyễn Năng Tĩnh…).

Năm 2020 đánh dấu sự thất bại nặng nề của phong trào zận chủ và cho thấy sự quyết liệt của Nhà nước trong đấu tranh với những kẻ chống phá đất nước này, không khoan nhượng. Những kẻ chống phá sẽ nhận cái kết đắng.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

 TRONG BẦU TRỜI KHÔNG GÌ QUÝ BẰNG NHÂN DÂN. TRONG THẾ GIỚI KHÔNG GÌ MẠNH BẰNG LỰC LƯỢNG ĐOÀN KẾT CỦA NHÂN DÂN
Duy Tân

Ngay từ khi ra đời và trong suốt lịch sử của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện nhất quán tư tưởng Lấy dân làm gốc. Sau những vấp váp trong hòa bình, Đại hội VI của Đảng đã tổng kết và rút ra bài học lớn: “Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”,…Quan liêu, mệnh lệnh xa rời quần chúng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân là làm suy yếu sức mạnh của Đảng”. Tổng kết kinh nghiệm sau 20 năm đổi mới đất nước, một trong bốn bài học lớn mà Đảng ta rút ra, đó là: “Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng… Cán bộ, đảng viên và công chức phải thật sự là công bộc của nhân dân”.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 91 năm gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Đất nước không phải không còn đó những khó khăn thách thức cần đối mặt, song nhìn lại tổng thể mọi mặt của của đất nước, những thành tựu là không thể phủ nhận. Nhà cách mạng lão thành Nguyễn Văn Nguyễn trong tác phẩm nổi tiếng Tháng Tám trời mạnh thu đã viết: “Cách mạng là công việc thực tế của hàng triệu, hàng triệu người. Một đội tiền phong dầu giỏi đến đâu cũng chỉ tưởng tượng trong phạm vi công việc của năm ba vạn người”, còn sức mạnh vĩ đại là ở Nhân dân.

Nhìn lại lịch sử, nếu như không có Nhân dân, cho dù Đảng có tài tình đến bao nhiêu cũng không thể tự mình tạo ra những thành quả lớn lao ấy. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Nhân dân ta luôn một lòng trung thành với Đảng, đi theo con đường của Đảng, ủng hộ, chở che, bao bọc để Đảng hoàn thành sứ mệnh của mình trước Nhân dân.

Bởi lòng tin, sự ủng hộ ấy của Nhân dân nên cho dù suốt hàng ngàn năm qua nước ra phải chống chọi với ngoại xâm đô hộ hung bạo gấp nhiều lần, dân tộc chúng ta vẫn vượt lên và chiến thắng. Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra từ cái nôi nuôi dưỡng đó là Nhân dân. Chỉ khi nào Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân thì Đảng mới có sức mạnh. Khi nào Đảng xa rời Nhân dân, Đảng sẽ suy thoái và yếu kém.

“Dân là gốc” là chân lý vĩnh hằng. Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân thì Đảng mới có sức mạnh, mới giữ vững và làm tròn vai trò lãnh đạo. Có phải vì vậy mà trong muôn vàn nỗi lo “muôn mối như lòng mẹ” trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không quên căn dặn: “Trước hết nói về Đảng” và nhấn mạnh “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Trong tình hình thực tế hiện nay, hơn lúc nào hết, các tổ chức Đảng và các cấp chính quyền phải tập trung giải quyết những bức xúc, cũng như những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Việc tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân cũng cần được thể hiện bằng cách hướng dẫn, tạo cơ chế để Nhân dân phát huy đầy đủ quyền làm chủ, giúp Nhân dân thực hiện nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi chính đáng. Có được như vậy thì Đảng mới được dân tin, dân yêu và Nhân dân sẽ cố gắng góp hết sức mình cùng với Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

 DỰ ĐOÁN NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII
Vương Lương

Từ đầu tháng 5/2020, không khó để tiếp cận các bài viết của các thế lực thù địch phản động trên các trang mạng xã hội tung tin đồn, suy đoán về “nhân sự tứ trụ” sẽ được Đại hội XIII của Đảng tín nhiệm tiến cử, lựa chọn. Cần nhận diện đúng đắn rằng: Những thông tin nêu trên là hòng gây nhiễu loạn tình hình nhân sự trong Đảng, cố ý bôi nhọ tình cảm đồng chí, đồng đội trong tập thể lãnh đạo của Đảng; mưu đồ hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, vừa gây nghi kỵ, mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến thiếu thống nhất, đoàn kết. Đây thực chất là một thủ đoạn hết sức nham hiểm, thâm độc. Bởi chính sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội là sức mạnh nội sinh để toàn đảng, toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; cũng là bức tường thành vững chắc đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Do vậy, không lấy gì làm khó hiểu khi các thế lực thù địch luôn lăm le chống phá cho kỳ được thành trì đoàn kết của Đảng ta!
Công tác nhân sự, cán bộ của Đảng được thực hiện trên một quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu, cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc xây dựng Đảng vốn là sức mạnh, tiến bộ, phát huy được nguyện vọng, ý chí tập thể là nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số. Từ đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là cơ quan cao nhất của Đảng sẽ dân chủ lựa chọn, sáng suốt bầu ra đội ngũ cán bộ là tinh hoa của Đảng, thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.Điều đó khẳng định, những thông tin bịa đặt xoay quanh vấn đề nhân sự đại hội đảng thực chất là những thủ đoạn trá hình của các thế lực thù địch và đối tượng xấu sử dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, hòng chia rẽ nội bộ trong Đảng; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, tính ưu việt của chế độ và trực tiếp là tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt to lớn Đại hội XIII của Đảng.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

 ĐÀO MINH QUÂN SẼ LÀ TỔNG THỐNG MỸ?
Niềm Tin

Một câu chuyện như tấu hài vừa diễn ra trên đất Mỹ, tài phiệt chống cộng “Đào Minh Quân” (Kẻ trốn truy nã của Bộ Công an Việt Nam) vừa ra lời diễn tấu hài trong năm mới 2021 sẽ là người đứng ra ủng hộ Đảng Cộng hòa thậm chí là ra tranh cử. Một trò hề được “Đào Minh Quân” dàn dựng để kêu gọi sự chú ý của công luận và đó cũng là “cần câu cơm” của Quân và đồng bọn. Từ tài phiệt dành cho Quân có lẽ đúng,vì bản thân cái gọi là “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” do Quân lập ra chỉ với mục đích chiêu mộ tiền tài, vật lực lừa mị đồng bào Việt kiều tại Mỹ.
Để tạo tiếng “sấm” cho hoạt động của mình, Đào Minh Quân đã cử biệt đội truyền thông đăng đàn trên hệ thống các trang mạng xã hội để minh chứng cho việc Quân là thành viên quan trọng của đảng Cộng hòa Mỹ mà hiện nay ông Trump đang nắm giữ chức vụ tổng thống, cho đến nay thương vụ tổng thống của người Mỹ vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng. Diễn biến những ngày tiếp theo có lẽ là thời điểm mà cả thế giới phải nín thở để chờ đợi xem ai sẽ là vị đương kim tổng thống hay nước Mỹ lại rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa có trong tiền lệ. Đào Minh Quân lợi dụng sự “nóng lòng” của dư luận để ngay lập tức lên tiếng kêu gọi dân chúng, đặc biệt là đồng bào Việt Kiều đứng về phía mình để ông có được nguồn lực vật chất để đứng ra cạnh tranh vị trí tổng thống.

Có lẽ rằng, đoạn tấu hài được Đào Minh Quân phô diễn cũng giống như cách mà những người mới bước vào giới “Sâu bít” thiếu tài năng đành chọn cách tô vẽ, tạo scandal gây sốc với công luận. Năm 2020 Đào Minh Quân từng tuyên bố sẽ lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam và đặt chất lên đất mẹ, nhưng đến nay đã là đầu thềm năm mới 2021 nhưng chưa có thông tin gì xác nhận. Quả nhiên, tất cả mọi thứ với Đào Minh Quân đều là hình thức “quy hoạch treo” với những thương vụ kiếm tiền nuôi thân.