Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

THƠ TẶNG CỤ TỔNG

Kính tặng Bác Trọng Bí thư
Chủ tịch nước


Cuộc đời dản dị thanh cao
Tình sâu nghĩa nặng đồng bào chong ông
Mang theo dòng máu lạc hồng
Đã từng dìn dữ non sông vẹn tròn
Hết lòng phục vụ nước non
Tuổi cao nhưng Bác vẫn còn tận tâm
vạch trần những kẻ sai lầm
Đưa ra quyết sách trúng tâm đồng bào
Lò thiêu pháp luật nêu cao
Quyết tâm sử những kẻ nào quan tham
Bác cùng bác Phúc bác Đam
Đã đưa đất nước sang trang một thời
Đại dịch cô vít muôn nơi
Trên toàn thế giới triệu người ra đi
Việt Nam đất nước thần kỳ
Chỉ đạo sáng suốt từ khi dịch vào
Chung tay cứu dúp đồng bào
Không để nơi nào đáng tiếc xẩy ra
Tiến về đại hội Đảng ta
Với bài phát biểu đậm đà nhân văn
Vượt qua tất cả khó khăn
Dựng xây đất nước dần dần đi lên
Muốn cho đất nước vững bền
Phải đúng phải chúng không nên ào ào
Tinh thần trách nhiệm nêu cao
Không để lọt vào những kẻ thời cơ
Bác làm sống lại giấc mơ
Đã đưa tổ quốc tới bờ vinh quang

Kính chúc ông luôn mạnh khỏe
@ST
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: